Các chương trình văn nghệ diễn ra trong tuần nghỉ dưỡng tại Vũng Tau

Không những làm việc giỏi mà các cây văn nghệ của Hoàng Anh cũng không hề thua kém các diễn viên, nghệ sĩ chuyên nghiệp. Trong buổi Gala đã chứng minh điều đó

Tiệc và các chương trình văn nghệ, Team Building diễn ra trong suốt 10 ngày nghỉ dưỡng

Hình ảnh