Tư vấn thiết kế phòng X-quang, MRI, PET CT, CT Scaner, phòng sạch, phòng mổ, phòng LAB...