Đón tiếp Bs Hồng - GD BV ĐK Minh Anh Nghệ An

Được sự đồng thuận và nhất trí

Ngày 19/3/16 đón tiếp Bs Hồng – GD BV Minh Anh - Nghệ An qua thăm và làm việc cùng công ty để xác nhận nội dung mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện

Hình ảnh