Giám đốc điều hành tập đoàn Doowon CNC thăm và làm việc

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Dự án với BV ĐK Tỉnh Thái Bình giai đoạn 2

Ngày 10/5/2016 Giám đốc điều hành tập đoàn Doowon CNC Hàn quốc cùng lãnh đạo công ty Hoàng Anh thăm và làm việc với Bệnh viện ĐK Tỉnh Thái Bình chuẩn bị kí kết Hợp đồng mua ván TBYT giai đoạn 2.