Dự án

Dự án di chuyển khoa Chống nhiễm khuẩn Bệnh viện YHCT Quảng Ninh

Dự án di chuyển khoa Chống nhiễm khuẩn Bệnh viện YHCT Quảng Ninh

Ngày đăng : 23-07-2019
Xem chi tiết
Dự án Bệnh viện Giao Thông Vận Tải Trung Ương

Dự án Bệnh viện Giao Thông Vận Tải Trung Ương

Ngày đăng : 03-03-2016
Tháng 1/ 2016, Công ty cp TBYT Hoàng Anh đã ký kết hợp đồng cung cấp mặt hàng giường y tế cho bệnh viện Giao Thông Vận Tải Trung Ương.
Xem chi tiết