Hoàng Anh Jsc hoàn thành bàn giao, lắp đặt thiết bị về mắt và hệ thống X-quang kỹ thuật số

Mặc mưa to gió lớn, Công ty Hoàng Anh đã hoàn thành bàn giao lắp đặt các thiết bị về mắt và nâng cấp hệ thống X- Quang kỹ thuật số cho Trung Tâm Y tế Phong Thổ. Công ty Hoàng Anh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hợp tác của các Viện, đơn vị và khách hàng.

Tin tức khác