Dự án

Hoàng Anh Jsc hoàn thành bàn giao, lắp đặt thiết bị về mắt và hệ thống X-quang kỹ thuật số

Hoàng Anh Jsc hoàn thành bàn giao, lắp đặt thiết bị về mắt và hệ thống X-quang kỹ thuật số

Ngày đăng : 06-07-2020
Bàn giao thiết bị về mắt, hệ thống X-quang kỹ thuật số
Xem chi tiết