Tập đoàn MB(Medical Beyond) - Hàn quốc thăm và làm việc với công ty và BV ĐK Tỉnh Thái Bình

Việc mở rộng và đa dạng hóa các danh mục thiết bị mới tiên tiến nhất thế giới nhằm phục vụ kịp thời cho nhu cầu của các bệnh viện góp phần và công tác khám chữa bệnh cho nhân dân hiệu quả nhất

Ngày 7/10/16 Lãnh đạo công ty cùng tập đoàn MB( Medical Beyond) Hàn quốc thăm và làm việc với BV ĐK Thái Bình chuẩn bị cho Dự án mới