Team Building Hoàng Anh 2016

Team building là hoạt động thể thao ngoài trời nhằm gắn kết các thành viên trong công ty và người thân trong lần nghỉ dưỡng này

Các trò chơi và hoạt động tiêu biểu trong chương trình Team building nghỉ dưỡng tại Bãi sau Biển Vũng Tàu