Tiếp đón Ks - Bs Trương Xuân Mẫn - TPVT Bệnh viện ĐK TW Thái Nguyên

Được sự đồng ý và chấp thuận của BV ĐKTW Thái Nguyên về việc tiến cử Ks - Bs Trương Xuân Mẫn đến thăm và làm việc với công ty

Ngày 6/3/16 đón tiếp Bs Mẫn – TPVT bện viện ĐK TW Thái nguyên Thăm và làm việc tại công ty nhằm đánh giá chất lượng và định hình cho kế hoạch mua sắm thiết bị cho bệnh viện năm 2016