Tiếp đón và làm việc với lãnh đạo BV ĐK tỉnh Hà Giang

Mở rộng thị trường là mục tiêu lớn của Hoàng Anh trong năm 2016

Ngày 25/9 đón và làm việc với đoàn lãnh đạo bệnh viện ĐK Tỉnh Hà Giang đến thăm và làm việc với công ty