Tổ chức Nghỉ mát CBNV công ty

Nghỉ mát là chế độ phúc lợi mà mỗi người lao động được hưởng trong một năm làm việc vất vả.

Từ ngày 22 đến ngày 23/7/16 công ty tổ chức nghỉ mát cho CBNV tại Khu du lịch, Thịnh Long Hải Hậu, Nam Định, Nhà thờ Đổ, bãi tắm Quất Lâm…

Hình ảnh