Triển lãm Y Dược lần thứ 12 tại TP Hồ Chí Minh

Triển lãm là hoạt động không thể thiếu được của các doanh nghiệp Kinh doanh Thiết bị Y tế. Theo đó hàng năm công ty Hoàng Anh liên tục tham gia các triển lãm nhằm quảng bá thương hiệu, hình ảnh và sản phẩm.

Ngày 10/8/16 Triển lãm quốc tế Y dược lần thứ 12 tại Hồ chí Minh

Hình ảnh